ČINNOST 2016

17.12.2016 V sobotu v 18 hodin začala valná hromada. Hosté starosta města Rostislav Petrák, místostarosta města Richard Bergman, zástupce velitele jednotky města Jakub Vítek, velitel okrsku Zdeněk Pinkava a přátelé z Německa. Velitel družstva Pavel Novák shrnul práci jednotky za rok 2016 a poté mluvil o nové CAS v příštím roce. Poté mluvil starosta sboru Pavel Petera a přednesl práci sboru, hned po něm byl na řadě vedoucí mládeže, který pronesl výsledky mládeže a vše co se dětí týkalo. Tento rok byl pro mládež jubilejní a oslavil 10 let existence v našem sboru. Potom se předalo ocenění členům sboru a na řadě byly hosté. Poté byla večeře a volná diskuze.

30.11.2016 Okrskové školení na téma: požár vozidel.

24.11.2016 JPO Červeného Kostelce (Město, Lhota) spolu s městskou policii školila od profesionálních odborníků ze ZZS na téma kardiopulmonální resuscitace a automatizovaný externí defibrilátor. 

17.-21.08.2016 Od středy do neděle sbor provozoval stánek s občerstvením před areálem v Červeném Kostelci na Mezinárodním Folklorním Festivalu. Ve středu v poledních hodinách začaly přípravy. Mohli jste zde zakoupit bramboráky a alkoholické i nealkoholické nápoje. V neděli za nepříznivého počasí se vše sklidilo a odvezlo.

13.-14.08.2016 Byly jsme pozváni na rozlučku s bývalím velitelem sboru hasičů v Arnsdorf Hilbersdorf v Německu. odpoledné nás provedli městem Görlich a poté co jsme se vrátili zpět začala kulturní akce. Domů jsme se vrátili druhý den.

11.08.2016 Po návratu na základnu z požáru pole, byla jednotka požádána řidičem kamionu cizí státní příslušnosti o odtažení jeho vozidla, které stálo několik málo metrů od hasičské zbrojnice na frekventované silnici a to z důvodu poruchy. Za pomoci cisterny, byl kamion odtažen mimo komunikaci, kde dojde k opravě.

18.07.2016 Výcvik 3D hašení. Zkouška hydrantů ve městě.

04.07.2016 Sbor si připravil kulturní akci pro své členy a jejich rodiny v Lomečku jako každý rok.

25.06.2016 Deset členů se zúčastnilo na požádání z města setkání Kostelců, které pořádalo město Kostelec nad Orlicí. Vyrazili jsme spolu s volejbalisty, fotbalisty, florbalisty atd. My jsme si odběhly soutěž, která spočívala ve vypití 0,5l piva a požárního útoku, kde jsme skončili na 9.místě. Po té jsme si užívaly na náměstí kde byl připravený program na celý den.

06.06.2016 výcvik s motorovou pilou.

05.06.2016 Členové jednotky navštívili HZS PS Velké Pořičí, kde se školili na dýchací techniku a po školení si prošli polygon.

28.05.2016 U nás ve Lhotě proběhla soutěž zařazená do V&H PRINT hasičské PRIMÁTOR NTC ligy.

27.05.2016 Přípravy na soutěž.

12.05.2016 Pár fotek z tréninku žen.

06.05.2016 V městské zbrojnici se sešly dobrovolní hasiči z města, Lhoty a Stolína; městská policie a státní policie na úkor seznámení na lepší spolupráci. Poté jsme si všichni prošli školení první pomoci od příslušníků HZS.

30.04.2016 V 9 hodin ráno se vyrazilo do lesa na dřevo. Pokácelo se pár stromů které nám dovolil hajný a to se odvezlo do Lomečku. Tam se postavila hranice, narovnaly se stoly a lavice a připravilo se občerstvení na večer.
Večer od 17:00 začal program pro děti. Výhry byly sladké. Pro dospělé bylo přichystáno občerstvení a ruzné nápoje. Domů jsme odcházely po půl druhé hodině ranní. Druhý den se vše uklidilo, zbalilo a odvezlo.

25.04.2016 V Lomečku se provedl úklid na čarodějnice.

20.04.2016 Se provedlo malé školení a seznámení s traktůrkem a poté se vyjelo sekat hřiště benešák.

11.4.-15.4.2016 proběhl základní kurz hasiče ve Velkém Poříčí na stanici HZS. Ze Lhoty si prošli kurz 4 členové a z města 1 člen. V programu měly připraveno např.: Výcvik ve výšce a nad volnou hloubkou, záchrana z vody, první pomoc, dýchací přístroje, taktiky a vše co je potřeba pro dobrovolné jednotky požární ochrany. V pátek bylo přezkoušení ústní, písemné a praktické. Všichni z celého kurzu úspěšně prošli.

11.04.2016 Sbor odhlasoval ke koupi nového zahradního traktůrku. 13.04.2016 byl traktůrek zakoupen z peněz sboru.

18. - 19.03.2016 Tři členové se po dva dny školily na získání kvalifikace III. stupně vedoucího mládeže. Během prvního dne měly praktické zkoušky např. ze zdravovědy a topografie. Druhý den ke konci měly ústní zkoušky a poté písemné zkoušky na ostatní probíraná témata, např.: psychologie, pedagogika, směrnice, bezpečnost práce apod. Všichni úspěšně splnily a domu si odvezli osvědčení a odznak.

10.03.2016 Jednotky Červeného Kostelce (Město, Stolín, Lhota) se sešly v Červenokostelecké zbrojnici a byly proškoleni ve spojovací technice. Školení prováděl příslušník HZS KHK ÚO Náchod PS Velké Poříčí.

29.02.2016 Pět členů z jednotky sboru a 3 poradci ohledně podvozků cisteren se vydaly ráno v 8 hodin na cestu do Bielska-Biała do firmy WISS. Kde se podívali na výrobu nástaveb a příslušenství do hasičských vozů. Na cestě zpět se zastavili ve městě Ostrava na stanici Zábřeh HZS a ZZS. Tam je provedl příslušník HZS všemi garážemi které mají.

12.02.2016 Čtyři členové se vydaly do Arnsdorf/Hilbersdorf v Německu na jejich pozvání na valnou hromadu sboru.

31.01.2016 Jednotka se zúčastnila povinné stáže na HZS v PS Velké Poříčí v počtu 9 lidí. V rámci stáže jsme si prošli stanici HZS, nováčkům bylo vysvětleno vybavení vozidel a stanice. Pomohli jsme s umytím osobních vozidel a po obědě po odpočinku jsme byly proškoleni v dýchací technice a prolezli jsme si polygon.

28.01.2016 Jednotky Červeného Kostelce (Město, Stolín, Lhota) se v Červenokostelecké zbrojnici školili v první pomoci. Školení prováděl příslušník HZS KHK ÚO Náchod PS Velké Poříčí.

09.01.2016 Tradiční hasičský ples v tělocvičně místní Základní školy ve Lhotě za Červeným Kostelcem.