ČINNOST 2010

15. 12. 2010 Michal Jirmann a Martin Jirmann ml. se zúčastnili kurzu, na stanici HZS Jaroměř a HZS Velké Poříčí, práce s dýchací technikou, byli proškoleni k nošení dýchací techniky. Jakub Žák, Martin Oklepek a Martin Jirmann st. se zúčastnili kurzu na motorovou pilu na stanici HZS Velké Poříčí, tento kurz byl zakončen zkouškou, kde všichni tři uspěli.

01. 11. 2010 Členové, v měsíci listopad, se dali do vytvoření nové šatny, která nahradí dílnu, dílna se přemístí do staré šatny, která byla dlouho nepoužívaná.

14. 10. 2010 Členové sboru se zúčastnili nohejbalového turnaje na požární stanici HZS Královehradeckého kraje v Jaroměři, členové se umístili na 5. místě.

30. 09. 2010 Členové sboru se dali do úpravy travnaté plochy u rybníku Benešák, členové zde chtějí udělat běžeckou trať na požární útok.

25. 09. 2010 Členové sboru se rozloučili s létem a soutěžní družstva žen i mužů se rozloučila se sezónou 2010, kterou společně všichni zapili a zajedli v lomečku.

12. 09. 2010 Členové výjezdové jednotky a členové sboru se vydali do Jaroměře, kde strávili jeden den na stanici profesionálních hasičů Královehradeckého kraje. Společně s nimi si vyzkoušeli práci ve výškách a záchranu člověka na řece.

10. 08. 2010 Členové sboru pomáhali lidem po povodni, která se bleskově prohnala Libereckým krajem. Členové sboru pomáhali čistit koryta řek, potoků i potůčků pomáhali vyklízet zatopené domy, pomáhali z likvidací vodou zničených věcí. Projeli několik vesnic a vesniček a síla vody byla vidět na každém kroku. Jejich práce v Libereckém kraji byla velmi fyzicky i psychicky náročná, proto jim patří velké díky za jejich vykonanou práci.

04. 07. 2010 Velká slavnost ve Lhotě, slavilo se zde 125 let založení sboru dobrovolných hasičů Lhota za Červeným Kostelcem. Vše začalo slavnostním průvodem, který šel od hasičské zbrojnice až na hřiště k rybníku Benešák, kde na návštěvníky čekala historická i současná hasičská technika, dále zde bylo vystoupení mažoretek a ukázka práce profesionálních hasičů z Velkého Poříčí.

12. 06. 2010 Dokončena rekonstrukce motoru u Mercedesu, Mercedes se vydal na první jízdy. Velké díky patří těm co se na této rekonstrukci podíleli.

30. 04. 2010 Čarodějnice 2010 v lomečku.

28. 04. 2010 Členové sboru usadili motor do Mercedesu.

31. 03. 2010 Členové sboru pokračovali v únoru a březnu na přestavbě CAS 25 - Škoda 706 RTHP, vozidlo má nový hlinkový vnitřek a nové rolety.

31. 01. 2010 Přestavba CAS 25 - Škoda 706 RTHP.

15. 01. 2010 Valná hromada našeho sboru.

09. 01. 2010 Ples sboru dobrovolných hasičů, který se uskutečnil ve školní tělocvičně ve Lhotě.